Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

2076-09-09

2076-09-09


नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय,  अन्तर्गतको ईलाका  प्रशासन कार्यालय हो। यस कार्यालयको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी भनेको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्नु, पासपोर्ट सिफारिस गर्नु, सरकारी कार्यालयहरुलाई निरीक्षण, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न समन्वय गर्ने, संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएर कार्य गर्ने आदि यस कार्यालय अन्तर्गतको कुल जनसंख्या लगभग 300,000 छ।