Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

बिपिन रौनियार


बिपिन रौनियार


बिपिन रौनियार
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
इमेल bipipinrauniyar4@gmail.com
सम्पर्क 9845223670
ठेगाना जितपुरसिमरा उप म. न. पा 2, वारा
बहाल मिति N/A