Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

ईलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख/उप सचिव कुशल प्रशासक, अति मिलनसार, सहयोगी भावना धनि कृष्ण गैह्रे सर लाइ वहाको कार्य क्षमताको उच्च मुल्यांकन गर्दै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले थप जिमेवारी दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको प्रमुख जिल्ला अधिका