Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

लक्ष्मण ढकाल

  • लक्ष्मण ढकाल

लक्ष्मण ढकाल


लक्ष्मण ढकाल
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9855029777
बहाल मिति N/A